Error showing flash-object.

Aperitiefgesprek met pater Bob Van Laer 

Zondag 26 november 2017 om 10u30

Luc Renson praat met hem over zijn leven en werk
Robert Van Laer, geboren op 19 juli 1937 te Borgerhout, verhuist als Antwerps stadskind tijdens WO II voor een tijdje naar het platteland van de Westhoek, Zonnebeke.
​Met zijn vingertjes op de piano zet hij de wolwinkel van zijn moeder in alle pianokleuren, muziek zal hem nooit meer loslaten.
​Van huize uit is hij als Franciscaan in de wieg gelegd... een andere optie is wielrenner worden.
​Het tweede Vaticaans Concilie betekent een trendbreuk in de Kerk, en ook in het leven van pater Bob. Zijn levenswandel kleurt helemaal anders dan die van de andere 'mindere' broeders. In Marriage Encounter leert hij zovelen kennen, maar vooral zichzelf.
​Kloosterorden in nood, ook de franciscanerorde: pater Bob werkt op bestuursvlak aan een nieuwe structuur in Vlaanderen en aan vernieuwing van de franciscaanse spiritualiteit.
​Sluit hij als laatste minderbroeder na bijna 800 jaar minderbroeders in Sint-Truiden de deuren van het klooster?

Kom luisteren naar zijn boeiend verhaal...

Inkom: € 10, € 7 (Davidsfonds cultuurkaart/Lidmaatschap Markant) - Lezing gaat door in de bibliotheekzaal van het museum DE MINDERE.


DE KONING BOUDEWIJNSTICHTING STEUNT DE REALISATIE VAN ONZE NIEUWE MUSEUMOPSTELLING DOOR HET OPENEN VAN EEN CULTURELE MECENAATSREKENING...

Meer dan ooit heeft onze samenleving vandaag iemand als Franciscus van Assisi nodig. Franciscus was een echte doener, iemand die door zijn levenswijze toonde hoe het anders kon. Zo gaf hij al zijn bezittingen weg aan de ‘minderen’ in de maatschappij. En ook Franciscus’ universele verbondenheid met de natuur, de kosmos en alle levende wezens blijft mensen tot op de dag van vandaag aanspreken.
Belangstelling en betrokkenheid wekken voor het gedachtegoed van Franciscus van Assisi en zijn volgelingen: dat is onze opdracht.
Met een nieuwe opstelling van de collectie willen we dit tijdloos verhaal op een beklijvende manier brengen (voorjaar 2018). En daardoor steeds nieuwe generaties inspireren.

Het uitdenken, plannen en realiseren van de nieuwe opstelling kost handenvol geld. Kan u ons hierbij helpen?

Hoe? Door te storten op cultureel mecenaatsrekening museum DE MINDERE, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, op rekening BE10 0000 0000 0404 BIC: BPOTBEB1 van de Koning Boudewijnstichting met vermelding 129/1008/00080 opgepast: gestructureerde melding

​De Koning Boudewijnstichting verleent haar medewerking aan het project. De giften aan de Stichting zijn fiscaal aftrekbaar vanaf 40 € (art. 145/33 WIB)

Kids
Nieuwsbrief
Groeten uit ...
Facebook